Nieuws

13 Februari 2014

Winnaar 2014:
Mattheeuws Eric Transport

De zorg voor het milieu en ecologische oplossingen is bij dit bedrijf op alle niveau' s merkbaar. Maar er worden geen groene oplossingen gekozen omdat groen in de mode is, de oplossingen moeten ook economisch rendabel zijn. Bij Mattheeuws Eric Transport gaat dat van recyclage van de afvalstroom, via het gebruik van herbruikbare energie, tot carpooling en gecombineerd vervoer (zowel shortsea als spoor). In het vlootbeleid komt dat tot uiting door de aankoop van 26 nieuwe LNG voertuigen, en Mattheeuws heeft de intentie om zelf een LNG tankstation te bouwen. bron: http://www.truck-business.com/