Onze transportdiensten

Ons team van professionele organisatoren met verschillende nationaliteiten werken niet alleen als consultant om uw de beste logistieke oplossing aan te kunnen bieden, maar volgen alle operationele stappen tot het laatste moment ook op.
Wij zijn er van overtuigd onze klanten de beste service te kunnen bieden op onderstaande diensten.

Wat we doen

Mattheeuws biedt diverse logistieke diensten aan op het niveau en tijdstip dat de verlader en opdrachtgever vraagt.
Ons streven is het leveren van de hoogst mogelijk kwaliteit; niet enkel in de directe dienstverlening, maar ook in de ondersteunende activiteiten én in de nazorg.
Producenten en afnemers stellen steeds hogere eisen aan de producten; wij stellen hoge eisen aan onze diensten.

Onze diensten

  • Transport van bulk-goederen in Europa met nadruk op het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
  • Overzees Transport van bulk-goederen in containers.(metaalafval)
  • Transport van kostbaarheden (alcoholische dranken, computers, hardware)
Vraag meer informatie