Celine Mattheeuws

Szef planowania miedzynarodowego

Mathieu Vander Paelt

Szef planowania

Steven Galle

Szef planowania

Philip Verbeeke

Szef garaż

Nicholas Hanks

Szef garaż UK

Michiel Denys

Planowania

Franck Humez

Planowania

Gaëtan Dor

Planowania

Robin Timmerman

Planowania

Samuel Bodin

Odpowiadzialny za planownie we Francji

Toon Hollevoet

Planowanie UK

Philip Sabin-Dawson

Transport krajowy UK

Robert Smith

Planowanie UK

Pawel Bartnik

Planowanie PL

Arnaud Drieux

Planowania

Bernard Kerkhove

Asystent planowania

Instruktor

Damien Daumerie

Asystent Planowania

Instruktor

Catalin Marin

Asystent planowania

Ojars Barkevics

Planowania

Andy Gykiere

Planowania

E-mail

Stefaan Meirlaen

Inżynier odpowiedzialny za paliwa płynne

Irina Sibirkina

Administracja

Anna Gilewska

Administracja

Anna Kwiatkowska – Mrozik

Administracja PL

Larysa Levada

Administracja PL

Franky Berten

Kierownik magazynu

Stephanie Degand

HR

Sylvie Harteel

HR

Sylvie Lepage

HR

E-mail