Nasza flota wywrotek

Wywrotki są wyposażone z tyłu w boczne drzwi skrzydłowe otwierające się na boki. Umożliwia to rozładowanie na 3 różne sposoby; Rozładowujac, otwierajac tylne dzwi lewe i prawe. Rozładowujac, otwierając tylne drzwi, unosząc klapę metalową. Rozładowujac, owierajac “okienka” w tylnych dzwiach, do rozladunku np. ziarna

Tylne drzwi wywrotki są wyposażone w podwójne zabezpieczenie podczas transportu.Po załadowaniu kierowca umieszcza klamry na drzwiach i zabezpiecza drzwi za pomocą plomby. Cztery zaczepy blokują tylne drzwi, a sworzeń zapewnia, że zamki są wystarczająco zablokowane.

Do transportu

Recykling i odzysk

Pozostałości chemiczne • Zwykłe odpady przemysłowe • Papier Karton • Zanieczyszczona gleba • Zużyte opony • Metale żelazne i nieżelazne • Meble • Podkłady kolejowe


Minerały

Kruszywa • Glina • Piasek • Sól • Balasty • Węgiel • Gips • Krzemian • Skaleń • Kwarc


Przemysł & chemia

Cement • Tworzywa sztuczne • Szkło • Octan celulozy • Wapno • Węgiel aktywny • Nawozy


Podroby

Różne rodzaje podrobów

Informacje techniczne

  • Objetość: 40m³-55m³-63m³-83m³
  • Objetość wodoszczelna: 55m³
  • Wzmocnione aluminium
  • ADR zarejestrowana
  • Szczelnie zamykające się dzwi