VEURNS ECOLOGISCH BEDRIJF

MATTHEEUWS, HOOPT OP 25 TOT 50 EXTRA VRACHTWAGENS

Mattheeuws uit Veurne wil nog meer inzetten op groene energie. Voor de uitbreiding van zijn ecologischere vloot hoopt het transportbedrijf wel op overheidssteun.
Het Nieuwsblad

Mattheeuws breidt zijn LNG-terminal in Veur­ne uit, bouwt een nieuw station in Wallo­nië en stuurt nu al ie­dere dag zeventig trucks die op gas rij­den de weg op. Meer dan de helft daarvan reed zijn eerste kilome­ters in de voorbije maanden. Dat aantal wil Mattheeuws in 2017 uitbreiden met nog eens 25 tot hon­derd trucks. “Als we tenminste de nodige steun krijgen. Bijkomende investeringen in schonere energie hangen van eventuele subsidies af”, voegt zaakvoerder Eric Mat­theeuws direct toe aan de uitleg over zijn toekomstplannen.

Maar na het bezoek van minister van Ener­gie Bart Tommelein (Open VLD) aan het be­drijf op de industriezone van Veurne zit die kans er misschien wel in. De minister beloofde aan de leiding van Mattheeuws dat hij mogelijk de zware transportindu­strie zou opnemen in zijn beleid dat nu al in geld voorziet voor auto’s en bestelwa­gens op elektriciteit.

Het innovatiebeleid en de bijhorende steun van de Vlaamse regering zijn tot nu toe de stuwende krachten geweest voor de zware investeringen. “De minister loof­de ons project ook, maar er is een grote maar. Ik wil zeker ecologisch zijn, maar ik moet natuurlijk ook economisch redene­ren en aan mijn zaak denken”, zegt Mat­theeuw. “Mijn eigen LNG-station, dat nu al anderhalf miljoen euro kostte, wordt ren­dabel als dagelijks zeker honderd trucks komen tanken. Voorlopig hebben we er zelf zeventig in omloop. Wij kunnen de kos­ten wel dragen, maar 25 tot vijftig extra trucks zou ideaal zijn. En dat met de nodi­ge subsidies. Anders duurt het vier tot zes jaar voor ik enig rendement zie en dat is te lang voor een testcase.”

Dankzij het rijden op gas rijden ze veel groener, maar het blijft een fossiele brand­stof. “Zeker is dat het de properste fossie­le brandstof is”, zegt Mattheeuws. “We sto­ten zo twintig à dertig procent minder CO2 uit, vijf procent minder stikstofdioxide en honderd procent minder zwaveloxide. AdBlue en roetfilters hebben we niet nodig en die moeten dus ook niet gereinigd wor­den. In de toekomst zal waarschijnlijk een mix van verschillende types energie ge­bruikt worden. Gas is het meest valabele alternatief. Vandaag hierin investeren is een ecologische wissel op een economisch hoopgevende toekomst. Zolang er geen economisch verlies is, zijn er alleen maar ecologische winnaars.”

Tijdens het bezoek van Tommelein werd ook de uitbreiding van het LNG-station in Veurne aangekondigd, net als de bouw van een volledig nieuw station in Houdeng in Wallonië tegen eind 2017.

Dankzij de uitbreiding zijn er al enkele technische jobs bijgekomen. “Ik raad jonge technische afgestudeerden zeker aan hier hun licht eens op te steken.”

Bron: Agri Press