Jakie praktyczne kroki są podejmowane, aby przygotować się na możliwość braku porozumienia?